26 kwietnia 2018

Program jubileuszu

Program może ulec drobnym zmianom.

12 sierpnia
od 15:00 do 18:30 – przyjazdy i kwaterunek (wcześniejsze przyjazdy do uzgodnienia mailowego, w związku z zakończeniem obozu dla starszych)
19:00 – kolacja
21:00 – ognisko integracyjne

13 sierpnia – Dzień wewnętrzny
9:00 – śniadanie
10:30 – 13:30 – blok integracyjno-naukowy I*
14:00 – obiad
16:00 – 18:30 – blok integracyjno-naukowy II*
19:00 – kolacja
20:00 – zajęcia wieczorne

(*w ramach bloku zaproponowane zostaną zgłoszone przez uczestników jubileuszu propozycje np.: wycieczki piesze, rowerowe, wykłady naukowe, warsztaty, zajęcia dla dzieci, mecze piłkarskie i siatkarskie, filmy, dyskusje tematyczne. Ustalone punkty zostaną skoordynowane i przedstawione każdemu zaitneresowanemu na zbiórkach, tablicy ogłoszeń czy zamieszczone w pakietach informacyjnych dla każdego uczestnika)

14 sierpnia – Dzień zewnętrzny, główne obchody jubileuszu
9:00 – śniadanie
11:00 – uroczyste rozpoczęcie obchodów w sali konferencyjnej Nadwarciańskiego Grodu i powitanie zaproszonych gości oraz ich wystąpienia
11:30 – sesja naukowa (prelegenci: prof. dr hab. Piotr Życki, dr hab. Piotr Fita, Agata Makieła PhD)
14:00 – uroczysty obiad z udziałem gości
18:30 – msza święta dziękczynna za 35-lecie Klubu ze szczególną modlitwą za członków, sympatyków i przyjaciół Klubu oraz zmarłych: Wojtka Warkockiego, Marysię Matraszek, Zygmunta Kalisza i wszystkich związanych z powstaniem i działalnością Klubu
21:00 – ognisko obrzędowe, wspomnienia i oficjalne zamknięcie jubileuszu (po tym część mniej oficjalna, do wczesnych godzin porannych w  razie zainteresowania)

15 sierpnia

9:00 – śniadanie

Udział w poszczególnych punktach programu jest nieobowiązkowy, niemniej zachęcamy do wspólnego przeżywania tego czasu w możliwie największym gronie, zwłaszcza podczas obchodów z udziałem zaproszonych gości.