8 kwietnia 2018

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w jubileuszu należy przesyłać na adres jubileusz@almukantarat.pl.

W zgłoszeniu indywidualnym należy podać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Rok pierwszego obozu/rocznik*
  3. Wybrany pakiet (jak niżej)**
  4. Numer telefonu kontaktowego
  5. Specjalne uwagi; dieta; zastrzeżenia; ewentualne propozycje aktywności, wykładów, zajęć, wycieczek w dniu wewnętrznym

*- Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych z roczników od 1983 do 2015 z rodzinami.
**- W związku z upływem piewotnego terminu zgłoszeń wciąż możliwy jest udział w jubileuszu, ale tylko w pakiecie A (namiot). Ewentualne prośby dot. pakietu B (hotel) proszę sygnalizować w mailu. Po rozmowie z Ośrodkiem odpowiemy czy jest takowa możliwość (w miarę zwalniania się rezerwacji w Załęczu).

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób (np. z rodziny) proszę to zaznaczyć w punkcie dot. pakietów (np. „3 razy pakiet A  — ja + żona N. + dziecko N.”) lub w inny wyraźny sposób.

PAKIET A (225 zł): 
Noclegi w namiotach harcerskich na terenie obozowiska lub noclegi we własnym namiocie; pełne wyżywienie (od kolacji 12.08 do śniadania 15.08); koszty organizacyjne.

PAKIET B (300 zł):
Noclegi w pokojach hotelowych; pełne wyżywienie (j/w); koszty organizacyjne.

Szczegóły dot. płatności w odpowiedzi na maila zgłoszeniowego.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszeń i inne należy kierować na adres jubileusz@almukantarat.pl.