Najszybszym i najpewniejszym sposobem kontaktu z Klubem Astronomicznym Almukantarat w sprawie jubileuszu jest wysłanie e-maila na poniższy adres:

jubileusz@almukantarat.pl