Termin zgłoszenia poprzez formularz w zakładce zapisy to 11 czerwca (Ewentualne wyjątki proszę uzgadniać z Krysią Syty).

Pobyt należy opłacić zgodnie z informacjami w zakładce Koszt do 23 lipca.

Jeśli chcecie wziąć udział w sesji referatowej i opowiedzieć o swoich badaniach naukowych to temat należy zgłosić do 31 lipca.